Klasik Bale

Klasik bale belli akademik dans tekniğinin başka sanatsal ögelerle birleştirilerek bir sanat göstergesi oluşturulacak biçimde sunulmasıdır. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve mükemmeliyetçilik üzerine kurulu uzun bir süreçtir bale.

Bale terimi bu akademik dans tekniği için de kullanılır.

NEDEN BALE?

  1. Tüm sanat dallarını öğrencinin yaşamına sokar, sanat dalları hakkında bilgilendirir.
  2. Estetik duygusu kazandırır. (Bakış açısı, vücut kullanımı, davranış )
  3. Bale yaparken kazandığınız disiplini tüm yaşama yayar.
  4. Beden gelişimine yardımcı olur.
  5.  Zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur.
  6. Yaratıcılığını ortaya çıkarır ve geliştirir.

7. Balede kazandığı başarı sebebiyle kendine güven duygusu kazandırır ve bunu tüm yaşamına yayabilmesine yardımcı olur.

8. Bedenini fark etmesini ve kullanabilmesini sağlar.

9. Duygu, düşünce ve kendini ifade etme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olur.

Duygu, düşünce ve kendini ifade etme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olan bale, ruhsal ve bedensel katkıları sonucunda özgür, kendine güvenli, vizyonu geniş, algılaması güçlü, bedeni sağlam ve başarıya odaklı, her bakımdan güçlü  bireyler kazandırır topluma.

Eğitmenler :