Kurumsal

KURUMSAL EĞİTİMLER

Sanat merkezi kurucularımız Gülen Andak ve Ahmet Güvenç tarafından şirketlerde çalışanlara yönelik dans ve müzik dersleri verilmektedir. Şirketlere özel kurumsal dersler verilmekte ve çalışanların yer aldığı şirket orkestraları ve dans grupları kurulmakta, şirket içinde ve şirket toplantılarında özel performanslar sergilenmektedir.

Müziğin çalışanlar üzerindeki etkisi:

Global birçok firma, müziğin çalışanlar üzerindeki pozitif etkisini, motivasyon gücünü fark etmiş ve çalışanlarına şirket içinde dersler aldırmaktadırlar. Bu firmalardan biri olan Deloitte, müziği günlük mesainin bir parçası haline getirmiştir. Müzik dersi alan çalışanların %80’inin, dersler sonrasında işlerine ve diğer çalışanlara yaklaşımları daha pozitif olmuştur.

Ayrıca Dr. Barry Bitman tarafından sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmaya göre işyerinde düzenli olarak alınan müzik dersleri neticesinde “personel değişim oranı “ %18.3 oranında düşmüş ve bu da ilgili firmanın yıllık 89.000$ tasarruf etmesini sağlamıştır.

Müzik, çalışanların performanslarını ve psikolojilerini nasıl etkiler?

 • Öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir.
 • Odaklanmayı arttırır.
 • Stresi azaltır.
 • Kendini ifade yetisini geliştirir.
 • Ekip çalışmasını geliştirir.
 • Farklı departmanlarda çalışanlar arasındaki iletişimi sağlar ve geliştirir.
 • Çalışanların kendilerini yaratıcı ve daha önce hiç ifade etmedikleri bir şekilde ifade etmelerini sağlar.
 • Eğlencelidir.

Dans, çalışanların performanslarını ve psikolojilerini nasıl etkiler?

 • Dans etmek birçok beyin fonksiyonunu aynı anda bütünleştirir: kinestetik, rasyonel, müzikal ve duygusal . ayrıca sinirsel bağlantınızı daha da artırır. Bu da hızlı karar verme yetisini geliştirir.
 • Ekip çalışmasını geliştirir.
 • Enerji kazandırır.
 • Vücudu çalıştırır. Sağlık sorunlarını azaltır. Sağlık harcamalarını düşürür.
 • Özgüveni, bağlantılı olarak da üretkenliği arttırır. Kendine daha çok güvenen ekipler daha üretken olurlar.
 • Yaratıcılığı geliştirir.
 • Eğlencelidir.

Tüm bu etkilerin neticesinde her iki çalışma da çalışanların şirkete minnettarlığını ve bağlılığını arttırır.

Daha önce kurumsal çalışma yapılan şirketlerden bazıları DHL (5 sene boyunca), Aygaz ve Opet(3 sene boyunca)’dir. 70’lerin ünlü rock gruplarından Jefferson Airplane aslında bir uçak firmasının grubudur.

Daha detaylı bilgi ve program oluşturmak için 0 532 354 68 71’den bizimle irtibata geçebilirsiniz.

BİLGİ ALMAK İÇİN